• Forskning på andrespråkslæreres oppfatninger 

      Kulbrandstad, Lise Iversen; Ljung Egeland, Birgitta; Nordanger, Marte; Olin-Scheller, Christina (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Spørsmålet om hva som påvirker læreres profesjonelle praksiser, har fått stadig mer oppmerksomhet de siste årene. En forskningsretning som har økt i omfang, er studier av hvordan læreres oppfatninger av ulike sider ved ...