• Hvorfor oppstår choking i lagidrett? 

      Omdahl, Nikolai (Bachelor thesis, 2014)
      Forfatter: Nikolai Omdahl Tittel: Hvorfor oppstår choking i lagidrett? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse emnet choking og hvorfor dette fenomenet oppstår i lagidrett. Gjennom å analysere og diskutere ulike ...