• Norsk som andrespråk i flerkulturelle barnehager. 

      Ones, Lise (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Jeg har spurt språkpedagoger og spesialpedagoger om hva som er viktig i arbeidet med norsk som andrespråk i flerkulturelle barnehager. Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming og har foretatt et gruppeintervjuet for ...