• Hva er ledelse? 

      Opsahl, Eivind; Eriksen, Tommy (Master thesis, 2013)
      Under arbeidet med denne oppgaven har vi hatt som mål å søke svar på hva ledelse kan være. Gjennom en studie av noen lederes arbeidshverdag samt teoretisk ”dykk” i litteratur har vi funnet noen svar. Hensikten med studiet ...