• Ordinær undervisning I KonTekst 

      Pedersen, Eirik Moengen (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Hovedtema for oppgaven er IKT og ordinær undervisning. IKT er et stort felt som benyttes i arbeid, på fritiden og i skolekontekst. Det har også blitt et større trykk på dette området etter LK06 med de grunnleggende ...