• Tverrprofesjonelt samarbeid mellom tannpleier og barnevern 

      Pedersen, Irene Nyhus; Grov, Kamilla Blomberg (Bachelor thesis, 2017)
      Denne fordypningsoppgaven omhandler tverrprofesjonelt samarbeid mellom tannpleier og barnevern. Forskning viser at det er underrapporteringer av bekymringsmeldinger fra tannhelsetjenesten, herunder tannpleier, til barnevernet. ...