• Norsk Bergindustri: Mester i eget fjell 

      Pedersen, Kjetil Reppen (Master thesis, 2012)
      Denne oppgaven handler om Bergindustrien i Norge. Den gir et historisk tilbakeblikk og viser hvor den står i dag. Næringen har over lengre tid ligget i skyggen til storebroren på sokkelen og som et resultat har utviklingen ...