• Forebygging av frafall i barne- og ungdomsidrett 

      Pedersen, Linn Enersen (Bachelor thesis, 2013)
      Forfatter: Linn Enersen Pedersen Tittel: Forebygging av frafall i barne- og ungdomsidrett Problemområde: Frafall i barne- og ungdomsidretten Problemstilling: “Hvordan kan vi som trenere forebygge frafall i barne- ...