• Å tenke i alle fag - Fundamentet for de grunnleggende ferdighetene. 

      Pedersen, Marthe Berger (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan filosofi som metode i grunnskolen skal kunne bidra til å fremme elevenes kritiske tenkning. Med støtte fra ulike kilder argumenteres det for hvordan kritisk tenkning er ...