• Barn, traumer og musikk 

   Pehrson, Sunniva Høiberg (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne bacheloroppgaven utforskes viktigheten av musikk som et egenterapeutisk virkemiddel, og de positive virkningene musikk kan ha i en undervisningssituasjon. Arbeidet med oppgaven har bestått av å intervjue ...
  • Livsmestring og egenomsorg i musikkundervisningen på kulturskolen 

   Pehrson, Sunniva Høiberg (Master thesis, 2021)
   Norsk: Denne masteroppgaven undersøker Rammeplan for kulturskolen (Norsk Kulturskoleråd, 2016). Bakgrunnen for prosjektet var at jeg ønsket å finne ut om kulturskolen legger til rette for at elevene skal kunne utvikle ...