• Kvinner og menns motiver for å være fysisk aktive 

      Persson, Katrin (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hvilke motiver har kvinner og menn for å være fysisk aktive? Teori: Tidligere forskning blir presentert og sentrale begreper blir avklart. Metode: Kvantitativ metode, med spørreskjema Resultat og ...