• Motivasjon og trivsel i arbeidslivet 

      Pettersen, Håkon. Kollerud, Herman (Bachelor thesis, 2016)
      Denne oppgaven er et resultat av en treårig Bachelorgrad i Ledelse og Organisasjonsutvikling ved Høgskolen i Hedmark campus Rena. Den omhandler og utforsker temaene arbeidsmotivasjon og arbeidsmiljø, og hva som kjennetegner ...