• "Sykepleie- nye utfordringer gir nye muligheter” 

      Pettersen, Siv Anette (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Er samhandlingsreformen en trussel mot vår organisasjonskultur og sykepleiefaglig forsvarlighet gjennom de koordinerte tjenestene reformen krever? Avgrensning: Jeg har valgt å holde arenaen i denne oppgaven ...