• Hovedinstrumentet, musikken og meg. Motivasjon for øving. 

      Røe, Anita (Master thesis, 2014)
      Norsk: Denne masteravhandlingen omhandler elever på musikklinje i videregående skole og deres forhold til øving på hovedinstrumentet. Elevene har ukentlige undervisningstimer på sitt hovedinstrument, og det kreves en ...