• Områdebruk hos fjellrypa (Lagopus muta) 

      Røen, Ole Holten (Bachelor thesis, 2014-10-01)
      Fjellrypa er den arten av våre hønsefuglarter som vi har minst kunnskap om, mye av kunnskapen vi har om denne arten er ofte basert på kunnskap vi har om andre hønsefuglarter, da spesielt lirypa. Og ofte har samme ...