• Døden er nær, men livet er ikke over 

      Røgeberg, Ingerid; Randgaard, Rina Lierhagen; Stai, Øystein (Bachelor thesis, 2013)
      Tittel: ”Døden er nær, men livet er ikke over” Hensikt: Å få økt kunnskap om håpets betydning hos den døende kreftpasient, og hvordan sykepleiere i hjemmebasert omsorg kan fremme håp i den palliative fasen. Ved å belyse ...