• Undervisning i treningslære på videregående skole. 

      Røkkum, Bersven (Master thesis, 2022)
      Formålet med denne studien er å undersøke hvordan lærere underviser i faget treningslære på videregående skole. Her undersøkes hvilke læringsaktiviteter og vurderingsformer som brukes i faget, og om disse vektlegger kunnskap ...