• Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg 

      Dahlen, Elisa D.; Rønning, Mari (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Vår oppgave skrives på grunnlag av gitt tema for bacheloroppgave for kull 121: «Bruk av tvang i sykepleien til demente pasienter». Vår problemstilling er: «Skjult medisinering til pasienter med alzheimer ...