• Sårbar 

      Finstad, Mona V.; Rørvik, Cecilie (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Vi har valgt denne problemstillingen i vår oppgave: ”Hvordan kan sykepleiere anvende sin pedagogiske funksjon ovenfor foreldre for å forebygge infeksjoner hos premature barn?” Avgrensninger: Grunnet ...