• Et dydsetisk perspektiv på skolens moralopplæring. 

      Røtvold, Hanna Emilie (Bachelor thesis, 2015)
      Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om på hvilken måte et dydsetisk perspektiv på skolens moralopplæring kan bidra til å fremme elevenes moralske karakterdannelse gjennom etikkundervisning. Bakgrunn for valg av tema ...