• Trygge hender i kampen mot antibiotikaresistens 

      Nordhagen, Silje Marie; Røyrås, Linda Sætre (Bachelor thesis, 2017)
      Hensikt: Hensikten med oppgaven er å få økt innsikt og kunnskap i hvordan sykepleier kan forebygge antibiotikaresistens, med spesielt fokus på MRSA, i somatisk sykehus. Dette er et viktig fokusområde fordi antibiotikaresistens ...