• Skam i psykomotorisk fysioterapi 

      Randi Christiansen Johansen (Master thesis, 2023)
      SAMMENDRAG Bakgrunn: Skam er en smertefull følelse som kan være underliggende hos mennesker som strever med psykiske plager og lidelser. Slik kan skam være et aktuelt tema for psykomotoriske fysioterapeuter i klinisk ...