• Bruk av uteskole: er det forskjeller i by og bygd? 

      Rasmussen, Lise Linn Elde (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag Forfatter: Lise Linn Rasmussen Oppgavens tittel: Bruk av uteskole, er det forskjeller i by og bygd? Problemstilling: I hvor stor grad er det forskjeller mellom by og bygd i bruk av uteskole på barneskoler ...