• Hjelp - jeg har fått KOLS! 

      Riise, Ragnhild; Stubsveen, Grethe (Bachelor thesis, 2014)
      I denne oppgaven har vi valgt å skrive om kronisk obstruktive lungesykdommer(KOLS) og hvilke tiltak vi som sykepleiere kan iverksette for å dekke grunnleggende behov hos pasientene. Problemstillingen ble som følgende: ”Hvordan ...