• «Effekten av Miljøterapi» 

      Ripman, Kierra Samantha (Bachelor thesis, 2016)
      Bacheloroppgaven min tar utgangspunkt i problemstillingen min: Hvordan kan jeg som sykepleier på sykehjem, forebygge utfordrende atferd ved hjelp av miljøterapi hos individer rammet av demenslidelse? Jeg har valgt å avgrense ...