• Varslingens kår i offentlig sektor 

      Risåsen, Kine (Master thesis, 2018)
      I denne masteravhandlingen vil jeg forsøke å finne svar på hvilke forhold som svekker varslingens kår i offentlig sektor. Det mener jeg er avgjørende for å finne tiltak man kan gjøre for å forbedre varslervernet. Jeg har ...