• Arbeid til barnets beste for barn i asylmottak 

      Rogn-Hamre, Hilde (Master thesis, 2008)
      Et overordnet prinsipp i barnevernsarbeid er at man skal jobbe til barnets beste. Denne oppgaven diskuterer hvordan man kan arbeide til barnets beste overfor barn i en spesiell situasjon, nemlig barn bosatt i asylmottak. ...