• Et godt miljø bidrar til bedre psykisk helse 

      Rindal, Martin Edward; Rogstad, Kristin Mostue (Bachelor thesis, 2016)
      Problemstilling: «Hvorfor er det viktig at sykepleiere legger til rette for og motiverer schizofrene pasienter til å ta del i ulike miljøtiltak?» Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse viktigheten av det å legge ...