• Evaluering av tiltak for å redusere elgpåkjørsler på veg 

   Sivertsen, Therese R.; Gundersen, Hege; Rolandsen, Christer M.; Andreassen, Harry Peter; Hanssen, Frank; Hanssen, Martin G.; Lykkja, Odd (Oppdragsrapport;01/2010, Research report, 2010)
   Norsk: På oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet har vi i dette prosjektet evaluert effekten av ulike vilttiltak som har blitt iverksatt for å redusere risikoen for elgpåkjørsler. Prosjektet inngår i en utredning av ...
  • Identifying and correcting spatial bias in opportunistic citizen science data for wild ungulates in Norway 

   Cretois, Benjamin; Simmonds, Emily Grace; Linnell, John D. C.; van Moorter, Bram; Rolandsen, Christer M.; Solberg, Erling J.; Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Roer, Ole; Rød, Jan Ketil (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Many publications make use of opportunistic data, such as citizen science observation data, to infer large-scale properties of species’ distributions. However, the few publications that use opportunistic citizen science ...