• Digital modenhet i regnskapsbransjen 

      Rudi, Marius Bakke; Røed, Erik Andreas (Master thesis, 2023)
      Digitalisering er en utbredt tematikk som diskuteres og forskes på fra mange forskjellige vinklinger. Regnskapsbransjen står midt i en digital endringsprosess, og bransjeorganisasjonen Regnskap Norge påpeker hvor viktig ...