• Videreutvikling av Globus Slodd : Globus GCS 6000 

      Ryen, Jonas Habberstad; Håland, Øyvind (Bachelor thesis, 2012)
      I en tid hvor plogen blir mer og mer verdsatt blant bonden, finner bøndene også frem slodden sin i låven for å jevne pløgsla. Siden disse sloddene hovedsakelig er gamle antikviteter, bestemte vi oss for å konstruere en ny ...