• Jordarbeidingsmetoder til korn 

      Sæther, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2020)
      Jordarbeidingsmetoder til korn er en oppgave om jordarbeidingsmetoder for korn med et søkelys på marin leire. Problemstillingen min er; «hvordan kan man forbedre kornavlingene på Romerike gjennom forbedret jordarbeiding?». ...