• Høst's helhetsmodell og FIG 

   Sætheren, Thomas Stang (Student paper, others, 2011)
   Da dette er en begrenset oppgave innen et stort fagfelt, er det viktig med avgrensninger. Den første avgrensningen fremgår ganske klart av oppgaveformuleringen, og dreier seg om målgruppen. Målgruppen skal være FIG-ledere ...
  • Manglende samsvar mellom teori og praksis i politidistriktenes krisehåndtering 

   Egeberg, Kristoffer; Sætheren, Thomas Stang; Torgersen, Stig Ole; Solheim, Espen; Bjørnerud, Christine (Student paper, others, 2012)
   Politiet har rollen som leder og koordinator av mange kriser, og politiets planer danner derfor grunnlag for mange andre aktørers planverk. Prosjektet viser at politiet har et godt planverk i sin dokumentasjon, kalt ...