• Den norske velferdsstaten- fortsatt universell? 

      Sønstevold, André (Master thesis, 2019-03-31)
      Gjennom den politiske debatten og påvirkningen av finanskriser, innsparingspolitikk og innføringen av new public management er velferdsstaten stadig gjenstand for debatt. Denne undersøkelsen tar utgangspunkt i Gøsta Esping- ...