• Metoder for implisitt læring av teknikk i fotball 

      Sørensen, Martin (Bachelor thesis, 2013)
      Martin Sørensen Tittel: Metoder for implisitt læring av teknikk i fotball Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse implisitt læring, og da spesielt se på denne læringsformen opp mot praktiske metoder som treneren ...