• Til pasientens eget beste 

      Larsen, Aina; Sørensen-Sundsrud, Silje (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hensikten med oppgaven er å få kunnskap om hvordan man kan forhindre bruk av tvang av demente pasienter i sykehjem. Problemstillingen som er valgt for oppgaven er som følger: Hvordan forebygge bruk av ...