• Integrert karriereveiledning: Opplevelser fra videregående skole 

      Sørnskog, Lise Rørholt (Master thesis, 2022)
      Sammendrag Denne masteroppgaven belyser hvordan elever på påbygging for generell studiekompetanse opplever integrert karriereveiledning. Hensikten er å bidra til utviklingen av veiledningstilbudet på egen arbeidsplass. ...