• Begrepsforståelse gjennom utforskende arbeidsmåter 

      Sørum, Andreas (Bachelor thesis, 2014)
      Norsk: Oppgaven baserer seg på problemstillingen: ”Hvordan kan undervisning med utforskende arbeidsmåter bidra til å øke begrepsforståelsen i naturfag?” I oppgaven intervjuer jeg en elev i forkant og etterkant av et planlagt ...