• Veiledning av unge voksne 

      Smuk, Berit Aslaksen; Salamonsen, Nora Westgaard (Bachelor thesis, 2017)
      Befolkningens tannhelse har i løpet av de siste 30-40 årene blitt betydelig bedre i Norge. Dette er blant annet på grunn av økt fokus på helsefremming og forebyggelse. Den offentlige tannhelsetjenesten har økonomiske ...