• Implementering av familieråd som metode i barnevernets akuttarbeid 

      Samuelsen, Gerd (Master thesis, 2015)
      Studien er en av fire masteroppgaver ved Høgskolen i Lillehammer som evaluerer Barne- ungdoms og familieetatens pilotprosjekt Familieråd i akuttarbeid (2013). Det finnes ingen systematisert forskning på familieråd i ...