• Uteskole og tilpasset opplæring. 

      Sand, Elisabeth Amundsen (Bachelor thesis, 2015)
      Norsk: Hensikten med denne oppgaven har vært å se på hvordan uteskoleundervisning kan bidra til tilpasset opplæring. Til innsamling av data valgte jeg et flermetodisk design. Jeg valgte observasjon av uteskole på 6.- ...