• Innledende kommunikasjon med likepersonstjenesten 

      Haugen, Erik; Sandbakk, Robert (Bachelor thesis, 2014)
      Målet med oppgaven er å undersøke om den innledende kommunikasjonen mellom pasienter, helsepersonell og likepersoner i foreningen Momentum fungerer. Dermed vil den også peke på utfordringer i kommunikasjonen mellom partene ...