• Hvilke faktorer påvirker rollen til mellomledere i politiet? 

      Sande, Jon-Sverre (Master thesis, 2022)
      Formålet med denne masteroppgaven er å se på hvilke faktorer som påvirker rolleforståelsen til mellomlederen i Norsk politi. Mellomlederen er en sentral ledelsesfunksjon i organisasjonen og skal håndtere mange oppgaver. ...