• Bildebøker i det moderne klasserom 

      Sandelin, Katrine (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: ”Bildebøker i det moderne klasserom” er en oppgave som ser på og sammenligner analoge og digitale bildebøker. Den tradisjonelle bildeboken har fått en utfordrer i det digitale. Hovedfokus er på motivasjon, og ...