• Fiskeundersøkelser i Markbulidammen i forbindelse med søknad om utvidet regulering 

   Næstad, Frode; Sandklev, Kåre (Informasjonsrapport, Working paper, 2008)
   Norsk: Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) og Østerdalen Kraftproduksjon AS (ØKAS) har utarbeidet et utvidelsesprosjekt for inntaksdammen i Markbulia og nytt Einunna kraftverk i Folldal kommune. Det utredes for ...
  • Konnektivitet i regulerte vassdrag. Telemetriundersøkelser i Storsjøen, Rendalen kommune 2019-2020 

   Berge, Olav; Næstad, Frode; Sandklev, Kåre; Vogler, Thomas (Skriftserien;17/2021, Research report, 2021)
   Oppvandring av fisk gjennom fisketrappa i Storsjødammen i Søndre Rena har siden midten av 80- tallet vært overvåket av en tradisjonell fiskefelle som krevde manuell behandling og registrering av oppvandrende fisk. I 2012 ...
  • Sidevassdrag til Glomma mellom Kongsvinger og Høyegga 

   Sandklev, Kåre (Oppdragsrapport;4/16, Research report, 2016)
   Denne rapporten er en sammenfatning av eksisterende kunnskap om sidevassdrag til Glomma på strekningen Kongsvinger–Høyegga. De enkelte vassdrag er satt opp i en liste fra sør til nord og tar for seg parameter som synes ...
  • Vassdragsundersøkelser i Imsa og Åsta 

   Borgerås, Roar; Sandklev, Kåre; Berge, Olav; Adolfsen, Pål (3;2003, Research report, 2003)
   Imsa og Åsta, som er to av de viktigste sidevassdragene til Glomma i Østerdalen, ble undersøkt på ettersommeren og høsten 2002. Formålet med undersøkelsene var å påvise om elvene med sideløp brukes av Glommaørret til ...