• Kompetente karriereveiledere i skole: En undersøkelse av kompetanseutvikling gjennom videreutdanninger i karriereveiledning 

   Schulstok, Torild; Haug, Erik Hagaseth; Holm-Nordhagen, Anne; Alhaug, Marthe; Kjendalen, Hilde; Sandlie, Lars; Saur, Håvard (Oppdragsrapport;23/2023, Research report, 2023)
   Bakgrunn Når kompetansebehov og kvaliteten på karriereveilendingsrelevante undervisningstilbud legges under lupen, utgjør studentene sentrale respondenter. I dette tilleggsoppdraget til hovedprosjektet Profesjonell ...
  • Profesjonell karriereveiledning i skolen: Undersøkelse av utdanningstilbudet innen karriereveiledning 

   Bakke, Ingrid Bårdsdatter; Haug, Erik Hagaseth; Hooley, Tristram; Kjendalen, Hilde; Paulsen, Oda Notevarp; Sandlie, Lars; Saur, Håvard; Schulstok, Torild (Oppdragsrapport;7/2023, Research report, 2023)
   Denne rapporten belyser tre sentrale tema i utvikling av en profesjonell karriereveiledningstjeneste, med et særlig fokus på karriereveiledning i skolen: - oversikt over utdannings- og videreutdanningstilbud innen ...
  • Verdier som grunnlag for karriereveiledning 

   Sandlie, Lars (Master thesis, 2018)
   Denne kvalitative dokumentanalysen tar sikte på å undersøke hvilke verdimessige spenninger i synet på karriereveiledning som kommer til uttrykk i NOU 2016:7 - Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. ...