• Bruk av tvang i sykepleien til demente pasienter 

      Gaare, Brit Inger; Sandvik, Camilla (Bachelor thesis, 2012)
      Valg av problemstilling: Temaet ”Bruk av tvang i sykepleie til demente pasienter” omfatter et vidt spekter innen demensomsorgen. Det falt oss naturlig å tenke på hvor viktig kommunikasjon og samhandling som tillitskapende ...