• Fysisk aktivitet og sosial angst 

      Sanner, Kjetil (Bachelor thesis, 2016)
      Forfatter: Kjetil Sanner. Hensikt: Se nærmere på potensialet til fysisk aktivitet som en behandlingsform for sosial angst. Metode: Litteraturstudie. Resultater: Fysisk aktivitet synes å ha en positiv, men begrenset ...