• Motivasjon for læring 

      Schjørlien, Maren (Bachelor thesis, 2014)
      Norsk: Motivasjonen er en svært viktig drivkraft for elevers læring (Manger, 2012). Ofte kan man oppleve at noen elever går fortere i gang med skolearbeidet, mens andre utsetter det i det lengste. Samtidig holder noen ...