• Foreldremiljø og sosial kapital 

      Schjerve, Line Bruun (Master thesis, 2022)
      Bakgrunn: Relasjoner mellom foreldre til elever i skolen, også kalt foreldremiljø, er tidligere belyst i forskning som en helsefremmende faktor hvor foreldre kan være lagspillere rundt barna. Foreldremiljøet virker som et ...